Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose vald

 

 

KOSE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

 

Kose                                                                                      17. mai 2012 nr 105

 

 

Munitsipaaleluruumi üüri piirmäära kehtestamine

 

 Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 2, „Elamuseaduse“ § 37¹ alusel.

 

§ 1. Eluruumide üüri piirmäärad

(1) Kehtestada Kose valla omandis olevatele eluruumidele vastavalt elamute heakorra tasemele (tehnilisele varustatusele) järgmised üüri piirmäärad ühes kuus:

1) keskkütte, tsentraalse vee ja kanalisatsiooni olemasolul 0,40 eurot/m2 kütteperioodil ja 0,50 eurot/m² mittekütteperioodil;

2) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolul 0,25 eurot/m²;

3) keskkütteta, veevarustus ja kanalisatsioon puuduvad 0,15 eurot/m².

(2) Munitsipaaleluruumi üür on tasu eluruumi kasutamisõiguse eest.

(3) Käesoleva määrusega kehtestatud üüri piirmäärad ei sisalda kommunaalkulusid.

§ 2. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.06.2010 määrus nr 31 „Munitsipaaleluruumi üüri piirmäära kehtestamine”.

(2) Määrus jõustub 01.07.2012.

 

 

 

 

Astrid Ojasoon

Kose Vallavolikogu esimees