Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose vald

 

 

KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

 

Kose                                                                                      

 

 

Kose valla 2005 aasta                                                           07. oktoober 2005 NR 79

lisaeelarve vastuvõtmine

 

 

Aluseks võttes “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 24 ja § 25; “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1; “Kose valla eelarve koostamise, kasutamise, muutmise ja täiendamise korra” ning „Kose valla põhimäärus“ § 20 lõike 1 punkti 1,

 

KOSE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R A B:

1.                Suurendada 2005 aasta eelarve tulusid 2 220 000 krooni võrra alljärgnevalt:

Tulu liik             Nimetus                                                                        Summa

3000                            Füüsilise isiku tulumaks                                     2 220 000

Kokku                                                                                                  2 220 000

2.                Vähendada 2005 aasta eelarve tulusid 200 000 krooni võrra alljärgnevalt:

Tulu liik             Nimetus                                                                        Summa

381                              Vallavara müük                                                 200 000

Kokku                                                                                                  200 000

3.                Suurendada 2005 aasta eelarve kulusid tegevusalade lõikes 2 020 000 krooni võrra alljärgnevalt:

Tegevusala                                Kulutaja                                                           Summa

082021                                                Oru mõis                                                50 000

05400                                      Haljastus                                                            50 000

05100                                      Jäätmekäitlus                                                      70 000

01700                                      Laenuintressid                                                     50 000

06400                                      Tänavavalgustus                                                  70 000

081071                                                Ravila Noorte- ja Vabaajakeskus                     300 000

091102                                                Oru Lasteaed                                                     90 000

092121                                                Oru Põhikool                                                 1 060 000

092201                                                Kose Gümnaasium                                            180 000

092201                                                Õpilasliinid                                                        100 000

Kokku                                                                                                                    2 020 000

                       

4.                Kinnitada Kose valla 2005 aasta täpsustatud eelarve mahuks seisuga 07.10.2005 tulude osas 52 430 694 (viiskümmend kaks miljonit nelisada kolmkümmend tuhat kuussada üheksakümmend neli) krooni, kulude osas 59 909 123 (viiskümmend üheksa miljonit üheksasada üheksa tuhat ükssada kakskümmend kolm) krooni ning eelarve finantseerimistehingud summas 5 478 429 (viis miljonit nelisada seitsekümmend kaheksa tuhat nelisada kakskümmend üheksa) krooni.

 

5.                Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 

 

 

 

Uno Silberg

Kose Vallavolikogu esimees