Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose vald

 

KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

 

Kose                                                                                      

 

Kose valla 2005 aasta esimese                                             16. veebruar 2005 NR 61

lisaeelarve vastuvõtmine

 

Aluseks võttes “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 24 ja § 25; “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1; “Kose valla eelarve koostamise, kasutamise, muutmise ja täiendamise korra” (kinnitatud 27.11.1997 Kose Vallavolikogu määrusega nr 4, muudetud 07.12.2000 Kose Vallavolikogu määrusega nr 30); ning "Kose valla põhimäärus" (kinnitatud 27.04.2000 Kose Vallavolikogu määrusega nr 15) § 20 lõike 1 punkti 1,

 

KOSE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R A B:

1.                Suurendada 2005 aasta eelarve tulusid:

Tulu liik                         Tulu nimetus                                                     Summa

3520017                                  Tasandusfond § 5 lg 1                           227 000

2.                Vähendada 2005 aasta eelarve tulusid:

Tulu liik                         Tulu nimetus                                                     Summa

3520017                                  Tasandusfond § 5 lg 2                           3 000

                                                            Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate

                                                            palkade ühtlustamiseks                                     

Kokku tulud                                                                                        224 000

3.                Suurendada 2005 aasta eelarve kulusid:

Tegevusala                                Kulutaja                                                           Summa

01112                                      Vallavalitsus                                                      224 000

Kokku kulud                                                                                                   224 000

4.                Kinnitada Kose valla 2005 aasta täpsustatud eelarve mahuks seisuga 16.02.2005 tulude osas 35 607 500 (kolmkümmend viis miljonit kuussada seitse tuhat viissada) krooni, kulude osas 41 085 929 (nelikümmend üks miljonit kaheksakümmend viis tuhat üheksasada kakskümmend üheksa) krooni ning eelarve finantseerimistehingud summas 5 478 429 (viis miljonit nelisada seitsekümmend kaheksa tuhat nelisada kakskümmend üheksa) krooni.

5.                Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 

 

Uno Silberg

Kose Vallavolikogu esimees