Haridusvaldkonna arengukava aastani 2040

Head Kose valla elanikud

Kose Vallavolikogu on algatanud haridusvaldkonna arengukava 2040 koostamise, mis hõlmab nii haridusvaldkonna sisulisi eesmärke kui ka haridusvõrgu kavandamisega seonduvat. Protsessi raames koostatakse valla pikaajaline rahvastikuprognoos, viiakse läbi küsitlus vallaelanike ootuste ja soovide kaardistamiseks, korraldatakse arengukava kaasamisprotsess, koostatakse haridusvaldkonna strateegia koos tegevuskava ning lõppdokumendiga.

Nüüdsest hakkame siia lehele üles laadima kõikide Kose valla haridusvaldkonna arengukava 2040 arutelude materjale ja kokkuvõtteid, et küsida jooksvalt teie arvamust ja koguda ettepanekuid. Hetkel on toimunud esimene juhtgrupi kokkusaamine, kus arutati läbi arengukava koostamise tegevuskava ning kaardistati olulisemad küsimused, millele arengukava peab vastused leidma.

Siit leiad juhtrühma koosoleku kokkuvõtte:
1) Juhtrühma esimese koosoleku memo 16.05.19

2) Strateegiapäeva rühmatööde tulemused

3) Strateegiapäev 23.08.2019

4) Arengukava avalik väljapanek