Arengukava aastani 2035

 
Kose Vallavalitsus on algatanud arengukava uuendamise protsessi, mille eesmärgiks on määratleda valla arenguvisioon aastani 2035, prioriteedid ja eesmärgid ning vajalikud tegevused ja ressursid eesmärkide saavutamiseks. Arengukava koostamisse kaasatakse Kose Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad, volikogu  liikmed ja volikogu komisjonide liikmed, hallatavate asutuste töötajad, ettevõtjad ja külaseltsid.
 
Arengukava konsultatsioonipartner on Cumulus Consulting OÜ.
 

Arengukava koostamise protsessist:

8. veebruaril toimus visiooniseminar, mille ettekande saab alla laadida siit.
Märtsist maini toimusid valdkondlikud töörühmad. 
Juunis toimusid arengukava koostamise piirkondlikud kaasamisseminarid:
  • 9. juuni kell 18:00-19:30 Habaja Fresko
  • 14. juuni kell 17.00-18.30 Kose Kultuurikeskus
  • 14. juuni kell 19.00-20.30 Kose-Uuemõisa Külakeskus
  • 15. juuni kell 17:30-19:00 Oru Külakeskus
  • 15. juuni kell 19:30-21:00 Ardu Kool
 
Kaasamisseminaride kokkuvõtet saab lugeda siit.
 
Augustis valmib arengukava eelnõu, mis suunatakse volikogu komisjonidesse ning avalikule väljapanekule.