Teeninduspunktis:
1) saab lapsele nime panna, st registreerida sündi;
2) registreerida surma;

3) registreerida elukohta (esitada elukohateadet) ja taotleda elukoha kohta käivate rahvastikuregistri väljavõtete väljastamist;
4) saab eluruumi omanik esitada taotlust isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmiseks rahvastikuregistri seaduses sätestatud alustel;
5) võetakse vastu kodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente edastamiseks Kose vallavalitsusele;
6) nõustatakse vajadusel sotsiaalabi küsimustes (toimetulekutoetuse jt sotsiaaltoetuste avalduste vastuvõtmine, isikliku abivahendi kaartide ja puuetega inimeste parkimiskaartide väljastamine, abistamine ekspertiisitaotluste vormistamisel jms);
7) on võimalik tasuda Kose Vallavalitsuse poolt esitatud arveid;
8) pakutakse koopiate tegemise teenust Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel;
9) nõu ja abi võib küsida ka kõikides muudes vallavalitsuse tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes,  vajadusel võetakse ühendust või suunatakse inimene selle ametniku juurde, kelle teenistusülesannete hulka konkreetsele probleemile lahenduse leidmine kuulub.
Teeninduspunktis tegutsenud Ardu postipunkt asub raamatukogus.