Ametnikud

Kose valla abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

 
Nimi: Kadri Tiis
Telefon: 6339 307
E-post: kadri@kose.ee
 
 
Taotlus esitada "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra"  vormidel Lisa 1 ja Lisa 2 elekrtooniliselt aadressile vald@kose.ee
 

Teenuse pakkuja toetust saab taotleda kord aastas kas tegevuse alguses või algusega septembrist  Nimekiri osalejatest tuleb esitada ühe kuu jooksul peale tegevustaotluse esitamist.

 
 
 
 
 
Allpool seotud failide all leitav huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus ja aruanne
ja lapsevanemale huvihariduse ja huvitegevuse toetuse avalduse vorm