Ametnikud

Kose valla abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

 
Nimi: Kadri Tiis
Telefon: 6339 307
E-post: kadri@kose.ee
 
 
 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest Kose vallas

Kose Vallavalitsus annab teada, et huvihariduse ja huvitegevuse toetused ja toetuste tingimused on muutmisel. Huvihariduse ja huvitegevuse korra ümber korraldamine on tingitud soovist muuta toetussüsteem lihtsamaks ning läbipaistvamaks ning seeläbi anda suuremale hulgale lastele ja noortele võimalus tegeleda huvi- ja sporditegevusega. Seoses toetuste korra ümber kujundamisega muutuvad ka avalduste esitamise tähtajad. Vallavalitsus annab uutest toetuste tingimustest ja tähtaegadest teada Kose Teataja, valla kodulehe ja FB kaudu oktoobris.