Projekteerimistingimused 2016

Projekteerimistingimuste ja ehitustegevusega seonduvate taotluste ja teatiste vormid leiab MKM kodulehelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Allpool lisatud väljastatud projekteerimistingimused kokkupakituna.