Vallavalitsuse istung on 6. detsembril algusega kell 9

Kose vallavalitsuse 6. detsembri istungi päevakorras kokku 11 sisulist päevakorrapunkti, millest 3 on vallavolikogule saadetavad eelnõud.

1. Volituse andmine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

2. Ehitusteatise alusel Rõõsa külas Turba katastriüksusel üksikelamu laiendamiseks loa andmine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

4. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

5. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

6. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

7. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

8. Kasutusloa andmine Kose vallas Tammiku külas Nõmmekivi katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

9. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine

Ettekandja: vallavanem Demis Voss

10. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täiendamine

Ettekandja: vallavanem Demis Voss

11. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavalitsusele ülesande andmine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuurialal Kadri Tiis

12. Üldinformatsioon