Vallavalitsuse istung on 28. märtsil

Kose vallavalitsuse 28. märtsi istungi päevakorras on 17 päevakorra punkti,  istungi algus on kell 9.00

1. Ehitusloa andmine saekaatri lammutamiseks Oru külas Vaarika katastriüksusel

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Ehitusloa andmine avalikkusele ligipääsetava eratee rajamiseks Tade külas Keskvälja, Saare tee, Saare tee L3 ja 3370132 Kose-Uuemõisa - Saula tee katastriüksustele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Pikk tn 17 ja Pikk tn 17a katastriüksustele püstitatud kauplusehoone-bussiootekojale

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Kasutusloa andmine Kose vallas Kata külas Mäeotsa katastriüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Kasutusloa andmine Kose vallas Karla külas Kärdi katastriüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Uustalu tn 41 katastriüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Tedre tn 24 katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

8. Ahisilla külas asuva Otsa-Aru katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

9. Kose alevikus asuva Ristipõllu katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

10. Võlle külas asuva Tähela katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

11. Krei külas asuvate Sutika tee 31, 33, 35, 37 ja Sutika tee katastriüksuste omavahelise piiri muutmine ning piiri muutmise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

12. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta ja ehitiste teenindamiseks vajalikule maale sihtotstarbe ning lähiaadressi määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

13. Rahade eraldamine küladele

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

14. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

15. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

16. Volitatud isikute kinnitamine

Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

17. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla