Vallavalitsus võtab tööle kommunikatsioonispetsialisti

Foto: Pixabay


26. aprillil 2023

Kose vallavalitsus võtab konkursi korras tööle kommunikatsioonispetsialisti, kelle tööülesanneteks on:

 • otsida Kose vallast huvitavat sisu ja vormida see sõnumiteks.
 • sotsiaalmeediasse haarava sisu loomine.
 • kommunikatsiaaniplaani koostamine ja elluviimine.
 • vallalehe regulaarse väljaandmise korraldamine.
 • pressiteadete kirjutamine ja levitamine ning vallavalitsuse esindamine meedias.
 • vallavalitsuse korraldatavate sündmuste ja projektide korraldamisel osalemine ja nende jäädvustamine ning kommunikeerimine.
 • valdkondliku valla arengukava väljatöötamine ja selle elluviimine.
 • vallavalitsuse juhtidele ettekannete, kõnede ja artiklite koostamisel abi osutamine
 • valla esindusmeenete planeerimine.
 • teenistusülesandeid puudutavatele kirjadele, avaldustele, teabenõuetele ja järelepärimistele vastamine ja algatuskirjade koostamine.
 • hallatavate asutuste juhtide nõustamine kommunikatsiooni alal.
   

Ootame:

 • Sul on kõrgharidus kommunikatsiooni, suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal, vähemalt aastane erialane töökogemus.
 • Sa oskad väga hästi kirjutada: oled loov, oskad panna keerulised asjad kirja selgelt ja oled keeleliselt korrektne.
 • Sul on suurepärane suhtlemisoskus, sest ühise keele leidmine erinevate inimestega on selles töös väga oluline.
 • Sa mõtled loovalt ja omad teadmisi sotsiaalmeedia toimimisest ja turundusest.
 • Oskad käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid.
 • Keelteoskus: eesti keel C1 tasemel, inglise keel B2 tasemel ametialase sõnavara valdamisega.
 • B-kategooria juhtimisõigus

Pakume:

 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • Kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • Täiendkoolitusi

Esita motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist e-posti aadressil: vald@kosevald.ee märgusõnaga „Kommunikatsioonispetsialist", kandideerida on aega 14. maini.

Küsimuste tekkimisel võta julgelt ühendust vallasekretär Kätlin Iljin`iga tel 6339 304 või e-post: katlin.iljin@kosevald.ee

Ametijuhend