Vallavalitsus võtab teenistusse vanemraamatupidaja

Kose vallavalitsus võtab täiskohaga tähtajatult tööle vanemraamatupidaja, kandideerida saab 4. aprillini. Edukas kandidaat asub tööle 2023. aasta juunikuus.

Vanemraamatupidaja peamised teenistusülesanded on:

palgaarvestus, sealhulgas:

 • Töötasude õigeaegne arvestamine ja väljamakse tagamine valla teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajatele (sh puhkusetasude ja lapsepuhkuse arvestus riigieelarvest);
 • Töötasutõendite väljastamine;
 • Maksude arvestamine ja deklaratsioonide esitamine maksu- ja tolliametile;
 • Tööjõukulude statistiliste aruannete koostamine ja esitamine statistikaametile;
 • Töötajate töövõimetuslehtede täiendamine eesti.ee portaalis;
 • Töötajate andmete esitamine maksu- ja tolliameti töötajate registrisse;
 • Hallatavate asutuste palgaarvestusega seotud käskkirjade ja töötabelite kogumine, nende õigsuse kontroll. Töötuskindlustuse ja kogumispensioni seadustega seotud andmete kontroll;
 • Puhkusereservi arvestus;
 • Osalemine valla eelarve koostamisel personalikulude osas.

kassa arvestus, sealhulgas:

 • Sularaha kassasse võtmine ja väljaandmine vormikohase dokumendi alusel, kassasse laekunud ja väljaläinud summade üle arvestuse pidamine.
 • Sularaha nõuetekohane hoidmine.

varade arvestus, sealhulgas:

 • Põhi- ja bilansiväliste varade arvestus ja inventuuride läbiviimise korraldamine vallas ja kõikides valla hallatavates asutustes. Aastainventuuride läbiviimine ja korraldamine hallatavates asutustes;
 • Vallavaraga tehtavate tehingute raamatupidamiskannete vormistamine. Vallavara puudutavate aruannete koostamine ja tähtaegne esitamine.

muud ülesanded, sealhulgas:

 • Isikliku sõiduauto tasustamise üle arvestuse pidamine;
 • Sõidupäevikute üle arvestuse pidamine;
 • Maksekorralduste elektrooniline saatmine panka;
 • Juubelite, matusetoetuste, sünnitoetuste sisestamine STAR-i. Raamatupidamise programmi P-MEN väljamakstavate sotsiaaltoetuste sisestamine;
 • Pearaamatu konto saldode õigsuse kontrollimine töötasudega ja maksudega ning varadega seotud kontode osas;
 • Teenistusülesannete täitmisega seotud dokumentide arhiveerimine.

Kandidaadilt ootame erialast haridust (raamatupidaja tase 5 kutse) või riiklikult tunnustatud bakalaureuse kraadi ja vähemalt 3-aastast töökogemust raamatupidajana/palgaarvestajana,  korrektsust, eesti keele oskust kõrgtasemel, väga head suhtlemis- ja väljendusoskust, analüüsivõimet, kohusetunnet, otsustus- ja algatusvõimet, valmidust meeskonnatööks ja pingetaluvust.

Kasuks tuleb rzamatupidamisprogrammi PMeN kasutamise kogemus.

Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd , kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda, 35 kalendripäeva põhipuhkust, täiendkoolitusi ja osaliselt kaugtöö võimalust.

Kandideerijal palume esitada allkirjastatud motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist hiljemalt 4.aprillil 2023 e-posti aadressil: vald@kosevald.ee märgusõnaga „Vanemraamatupidaja".

Lisainfo finantsjuht Kaja Jõema tel 6339 310 või e-post: kaja.joema@kosevald.ee