Vallavalitsus peab 13. detsembril istungit

Kose vallavalitsuse 13. detsembril kell 9 algaval istungil on arutlusel 20 päevakorrapunkti.

1. Kasutusloa andmine Kose valda Kata külla Veski katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

2. Ravila alevikus asuva Reola ja Raveliku külas asuva Linnu katastriüksuste omavahelise piiri muutmine ja moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

3. Korteri koha-aadressi muutmine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

4. Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

5. Tade külas asuvate Jussi ja Märdi katastriüksuste jagamine ja omavahelise piiri muutmine

Ettekandja: Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

6. Ehitusloa andmine vee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamiseks Kose alevikus 11121 Kose tee katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Kose Vallavalitsuse 16.04.2019 korralduse nr 200 „Ehitusloa andmine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

8. Kose Vallavalitsuse 28.07.2021 korralduse nr 538 „Ehitusloa andmine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

9. Kasutusloa andmine Kose vallas Krei külas Roosipõllu katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

10 Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Oru külas Rummu-Jüri tee 1a katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

11. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Kose alevikus Kastani tn 17 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

12. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus Toominga tn 6  katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

13. Kasutusloa andmine Kose vallas Oru külas Tähepaju tee 7 katastriüksusele püstitatud ridaelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

14. Ehitusloa andmine ridaelamu püstitamiseks Oru külas Tähepaju tee 1 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

15. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

16. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

17. Külavanema ja abikülavanemate ametisse kinnitamine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

18. Tänuplaatide andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

19. Volituse andmine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

20. Kose Vallavalitsuse 25.10.2022. a korralduse nr 712 „Ehitusloa andmine vee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamiseks Kose alevikus 11121 Kose tee katastriüksusele"

kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

21. Üldinformatsioon