Vallavalitsus peab 11. aprillil istungit

7. aprillil 2023

Kose vallavalitsuse istung on 11. aprillil algusega kell 9, päevakorras on üle kümne punkti. 

1. Osakasutusloa andmine Kose vallas Viskla külas Niine katastriüksustele püstitatud üksikelamule 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Kasutusloa andmine Kose vallas Saula külas Endli katastriüksusele püstitatud puhkemajale ja abihoonele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Kasutusloa andmine Kose valda Oru külla rajatud kanalisatsioonitorustikule
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Kasutusloa andmine Kose valda Kose alevikku Jõe tn 21 katastriüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

5. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Saula külla Söödi maaüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Liiva külas Sutika maaüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Sõmeru külas Oti maaüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

8. Ehitusloa andmine lauda ümberehitamiseks Virla külas Veski katastriüksusel
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

9. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Kata külas Veski maaüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

10. Projekteerimistingimuste andmine Krei külas Kruusaaegu katastriüksusele
Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

11. Laste arvu suurendamine Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli rühmades
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

12. Nõusoleku andmine
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

13. Kose Vallavolikogu 30. juuni 2022 otsuse nr 101 „Vallavarale hoonestusõiguse seadmine" täitmine
Ettekandja: Veljo Väärsi