Vallavalitsus kinnitas lasteaedade suvise töögraafiku

Foto: Pixabay

 

6. märtsil 2023

 

Kose lasteaed Päevalill, Oru lasteaed Mesimumm ja Kose-Uuemõisa lasteaed-kool on kollektiivpuhkusel 17. juulist 30. juulini ning Ardu kool (lasteaed) 1. juulist 30. juulini. Mainitud perioodidel on lasteaiad suletud 

 

Kollektiivpuhkuse ajagraafiku määramisel arvestati lasteaedade hoolekogude rühmades läbiviidud küsitluse tulemusi, kus uuriti lapsevanemate käest lasteaiakoha vajaduse kohta juulikuus. „Lasteaia lahtioleku vajadus oli asutuste ja rühmade lõikes erinev," ütles Kose abivallavanem Kadri Tiis, kelle sõnul vajavad küsitluse tulemusel hinnanguliselt 1,8-10% vanematest juulis lasteaia teenust. Kose lasteaia PäevaLill hoolekogu hinnangul suudaksid lapsevanemad korraldada lastehoiu kollektiivpuhkuse ajaks maksimaalselt kaks nädalat juuli teises pooles. Lasteaia suvise töökorralduse juures peab arvestama ka lasteaia juhtkonna, kui tööandja vajadust tagada eelarveliste ressursside mõistlik kasutus ja vajadus tagada oma töötajate suvepuhkused. „Lasteaedade hinnangul on oluline, et ka lapsed saaksid lasteaiast suvel puhata," ütles Tiis 

 

Lasteasutuse lahtioleku aja otsustav valla- või linnavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust, kollektiivpuhkuse perioodi eest lasteaia kohatasu ei arvestata.