Valla uus hallatav asutus - Kose Haldus

 
Kose vallas alustas tegevust uus hallatav asutus - Kose Haldus.
 
Asutus on loodud eesmärgiga korraldada vallas efektiivsemalt ja tõhusamalt erinevaid haldus- ja tugiteenuseid. 
Kose Halduse peamisteks ülesanneteks on korraldada tsentraalselt valla allasutuste vara haldust, hooldust ning heakord, samuti korraldada/korrastada lasteasutustes toitlustamist.
 
2023. aasta 13. detsembril alustas Kose Halduse juhatajana tööd Meelis Kivi, kelle ülesandeks on asutuse käivitamine ja ettevalmistamine, et üle võtta haldus- ja tugiteenuste korraldamine teiste hallatavate asutuste alt. 
  • Esmajoones valmistatakse ette uue asutuse struktuur, kaardistatakse haldus- ja toitlustusvaldkonna tööprotsessid.
  • Teiseks vaatakse üle ja hinnatakse olemasolevate töötajate vastutusvaldkonnad, korrastatakse ametinimetused ning -juhendid.
  • Kolmandaks valmistatakse ette võimalikud muudatused tagamaks tegevuste efektiivsemat korraldamist ning juurutatakse tööks vajalikud tarkvaralahendused. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate üleminek uude asutusse on planeeritud 2024. aasta juunikuusse. 
Kose Halduse juhataja Meelis Kivi on pärit Järvamaalt ning varasemalt on töötanud Järva vallas hanke- ja kinnisvara peaspetsialistina ning majandusosakonna juhatajana. Lisaks omandab ta Tallinna Tehnikaülikoolis kinnisvara korrashoiu erialal magistrikraadi.
 
Meelis Kiviga on võimalik saab ühendust e-posti aadressil: meelis.kivi@kosevald.ee.