Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Pikk tn 83, Kose alevik)

Kose Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Kose alevikus Pikk tn 83 katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siit.

 
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel vald@kosevald.ee 29.10 - 07.11.2022 k.a.