Otsime aasta isa ja aasta õpetajat - esita oma kandidaat juba täna!

Kose vallavalitsus kuulutab traditsiooniliselt välja kandidaatide esitamise tiitlitele „Kose valla aasta isa 2022" ja „Aasta õpetaja 2022".

Kirjalikke ettepanekuid „Kose valla aasta isa" kandidaadite kohta koos põhjendusega ootame hiljemalt 30. septembriks 2022 läbi Kose valla iseteeninduskeskkonna SPOKU (leitav Kose valla kodulehelt www.kosevald.ee). „Aasta Isa" tiitli eesmärk on väärtustada isaks olemist tervikuna: kuigi aasta isaks valitakse üks kandidaat, on see kummardus nii nominentide kui kõigi meie valla isade ees.

„Aasta õpetaja 2022" kandidaate saab esitada samuti läbi Kose valla iseteeninduskeskkonna SPOKU, põhjendatud ettepanekuid ootame hiljemalt 26. septembriks 2022. Tiitli pälvinud õpetajale antakse tänuplaat üle 6. oktoobril peetaval Kose valla õpetajate päeva vastuvõtul.

Kuidas esitada kandidaati Kose valla aasta isa tiitlile?

Aunimetus antakse välja isale:

* kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last;
* kes on oma töös pädevad ja tunnustatud;
* kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;
* kes on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

 

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Kose vallas. Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid „Kose valla Aasta Isa" aunimetuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose Vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja selle komisjonid.

 

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 1) kandidaadi nimi ja elukoht;
 2) laste arv, vanused ja nimed;
 3) kandidaadi töökoht ja amet;
 4) kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus;
 5) ettepaneku tegija nimi.