Mullu valmisid mitmed vallarahvale olulised ehitus- ja remondiprojektid


Kui Kose abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison eelmise aasta suvel vallavalitsusse tööle tuli, oli tema soov tõestada, et bürokraatiarongi on võimalik senisest kiiremini liigutada. Nüüd ütleb ta, et mõnel juhul see ka õnnestus, kuid mitte alati ei sõltu kõik valla enda soovidest.

„Olen töötanud Kose vallavalitsuses ja juhtinud majandusosakonda juba seitse kuud, enne seda olin ligi kuus aastat volikogu liige," räägib Mirko Kiison "2023. aasta mais vallavalitsusega liitudes tundsin, et mul on palju valla jaoks kasulikke ideid ning et tööandja vajab just minusugust operatiivset ja kiiret inimest oma meeskonda." 

Hulk projekte vajas elluviimist

Abivallavanem meenutab, et kui ta vallavalitsusse tööle tuli, olid mitmed suured projektid juba ette valmistatud ja mitmetega alustatud. Ta märgib, et eesmärk kõik need projektid ühe suvega lõpule viia osutus tema jaoks väljakutseid pakkuvaks ja eks omajagu pingeliseks, kuid lõpuks osutus väga nauditavaks protsessiks, kus esile tulid abivallavanema parimad omadused. Nii on mehel takkajärgi põhjust enda saavutatu üle uhke olla.

Seitsme kuu jooksul toimunud sündmuseid on keeruline lühidalt kirjeldada, kuid osakonna juhina annab ta siinkohal nende tegemistest võimalikult põhjaliku  ülevaate.

Majandusosakond koos abijõududega haldusest on edukalt valmis ehitanud Kose Päevakeskuse ja Kose Gümnaasiumi. Mõlemad objektid said ehitatud küllaltki keerulise partneri poolt, kes tegeles ettevõtte saneerimisega ja tänaseks on suisa välja kuulutanud pankroti.

„Olen veendunud, et meie töö tulemusel said mõlemad hooned väga kenad. Kuigi projektid võtsid planeeritust kauem aega, võime lõpptulemusega siiski rahule jääda," ütleb Mirko Kiison. "Päevakeskuse ja gümnaasiumi hooneid hinnatakse kõrgelt ning usun, et nii personal kui ka külastajad on rahul."

Suvel valmis Oru kergliiklustee, 99% töödest lõpetati isegi enne tähtaega ja tulemus sai tõesti suurepärane. "Loodame väga, et Elektrilevi on artikli ilmumise ajaks tööle saanud ka tänavavalgustuse ning kohalikud saavad selle tee ilu täiel määral nautida," ütleb Kiison. "Lisaks rõõmustasime Kose-Uuemõisa kogukonda uue mänguväljaku ja esimese pumptrack-rajatisega. Samal ajal viidi Kose-Uuemõisa lasteaeda sisse mitmeid täiendusi, sealhulgas rühmade remont, uus köök ja keldrikorruse 21. sajandi nõuetega vastavusse viimine. Usume, et ka kogukond saab nende muudatustega rahule jääda."

Eelmisel aastal korrastas valla majandusosakond veel Oru põhikooli välisfassaadi ja ventilatsiooni, mis tänu väga heale koostööpartnerile päädis suurepärase tulemusega. Lõpetati ka kelgumäe projekti, kus lõppviimistluseks lisati mäele multši, mis võimaldab ka spordirahval seda tõusu nüüd suviti treeninguteks kasutada. Lauluväljakul sai valmis rajamasina kuur, pakkudes rajameistrile paremat kohta masina ja muud vajalikku inventari hoidmiseks.

Uuendused erinevates piirkondades

"Suve teises pooles alustasime Kose staadioni rekonstrueerimisega, mis osutus väga keeruliseks ja väljakutseid pakkuvaks projektiks," kirjeldab Kiison. "Samas usume, et 2024. aastal jäävad lõpptulemusega kõik kasutajad rahule, kui jäävad valgustatud staadionil saab ligi veerand tuhande kohaga tribüünilt hakata nautima seal toimuvaid võistlusi."

Mirko Kiison jätkab tehtud tööde loetelu ja toob välja uue aasta plaanid. Ardus korrastati koolimaja torustik, vahetati tänavatel ja koolimaja võimlas dinosaurusteajastu valgustid kaasaegsete vastu. Kaalutakse võimalust liigutada Ardu raamatukogu ja pensionäride keskuse Ardu koolimajja, et efektiivsemalt teenuseid pakkuda ja ka valla keskusest kaugemates piirkondades teenuseid mitte kaotada. Käesoleval aastal on projekti väljatöötamise faas. 

Valla majandusosakonna hallata on ka sõidu- ja kergliiklusteed ning tehtud tööde nimekirjas näeme, et remonditud ja parendatud on teid üle kogu valla. Kõvakatte alla sai viidud mitmeid teelõike, eriti Orus, Visklas ja ligi kaks kilomeetrit Metsa tänavat, mis ühendab Kose alevikku Kose-Uuemõisaga.

"Oleme uute valmistanud erinevaid projekte, nagu näiteks Kose-Uuemõisa pargiäärse kergtee, mis peaks tulevikus tagama lastele turvalise liikumistee lasteaed-kooli," kirjeldab Kiison. "Lisaks Vardja kergtee, mis võimaldab korteriomanikel kuiva jalaga bussipeatusesse jõuda ning Kosel Kalda tee ja Lühikese tee, mis pärast Ravila mnt 12 kortermaja ehitust hakkaks sillaga ühendama Ravila maanteed. Koostöös riigiga valmis eelmisel aastal ka Habaja-Ojasoo vaheline kergtee projekt."

Abivallavanem Mirko Kiison lisab, et hetkel on käimas riigihange Kose-Uuemõisa mõisa projekteerimiseks, et muuta see kogukonnakeskuseks. Nimelt leitakse vallavalitsuses, et hajaasustuspiirkonnas on kogukonnal väga suur roll ning seda peab igati toetama.

Vald ootab ka riigi toetust

Mirko Kiison räägib, et 2025. aasta suurim eesmärk on alustada Kosele uue lasteaia ehitust, mille projekt on täna praegu lõppjärgus. Sellesse projekti on lisatud ka kunstmurukattega jalgpalliväljak, mis peaks vähendama valla praegust treeningsaalide ja võimlate jagamise muret.

Koostöös riigiga sai sügise hakul korraldatud teise maailmasõja ohvrite ümbermatmine, mis andis võimaluse samal ajal korrastada Kosel asuvat jõeäärset ala. 

Majandusosakond töötas välja soojamajanduse ja ühisveekanali arengukava järgnevaks kümneks aastaks. 2024. aastal loodetakse ellu viia veel mitmeid põnevaid projekte, kuid seda eeldusel, et riik valda toetab.

Kiison lisab, et alanud aastal alustab tegevust uus valla poolt hallatav asutus – Kose Haldus, mis on loodud eesmärgiga korraldada vallas senisest efektiivsemalt ja tõhusamalt erinevaid haldus- ja tugiteenuseid, korraldada tsentraalselt allasutuste varahaldust, hooldust ja heakorda, samuti korraldada haridusasutuste toitlustamist.

„Kõikide eelpool väljatoodud ägedate projektide kõrvalt andsime eelmisel aastal välja 84 kasutusteatist, 105 ehitisteatist, 44 projekteerimistingimust, 157 ehitusluba, 85 kasutusluba, 43 puurkaevu asukoha määramist, 43 vabastust jäätmeveost, 33 maade jagamise otsust ja korraldasime seitse riigihanget, lisaks esitasime 50 suuremat hinnapäringut" loetleb Mirko Kiison eelmise aasta tegevusi.

Kose abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison vastab alati tekkinud küsimustele ning temaga saab ühendust e-maili teel: mirko.kiison@kosevald.ee või telefonil 5635 7851.

 

Soovin kõigile imelist 2024 aastat! Hoidkem kokku!
Parimate soovidega, Mirko Kiison