Kultuurivaldkond küsis ja sai teada,

 

Möödunud aasta lõpus töötasid Kose valla kultuurivaldkonna töötajad välja küsimustiku uurimaks, mida vallarahvas siinsest kultuurielust arvab - mida hindab, millest puudust tunneb.

Küsimustikule vastas 201 inimest, vastajate aktiivsus jagunes ootuspäraselt - vastavalt piirkondade suurusele - Koselt kõige rohkem, siis Kose-Uuemõisast, Orust jne.
Üks olulisemaid aspekte, mida küsitlusega kaardistada sooviti olid infokanalid ja info liikumine.

  • Enamik vastajaid (84,1%) nimetas peamiseks infokanaliks, kust kultuuri- ja kogukonnasündmuste kohta infot leida Facebooki´i platvormi, teisel kohal (69,2%) oli valla ajaleht Kose Teataja ning kolmandal kohal Kose valla koduleht.
  • Alahinnata ei saa ka teadetetahvli osatähtsust infokandjana - 40% vastajatest on märkinud, et saavad oma info ka sealt.

Selge see, et kõige parem on, kui huviline kohtub asjakohase infoga erinevates kanalites ning kindlasti jätkavad piirkondade kultuuritöötajad kõigi eelpool nimetatud kanalite kasutamist.

Kultuuri-infost huvitatul tasub ise hoolitseda selle eest, et näiteks Facebook´i platvormil oleks end märgitud Kose Kultuurikeskuse, Kose-Uuemõisa Külakeskuse, Oru Külakeskuse, Ardu Alevikuseltsi ja Habaja Külade Seltsi "jälgijaks". Nii on tõenäosus, et õige info aegsasti silma ette viskab, suurem. Samuti tasub jälgida Kose valla kodulehel olevat sündmuste kalendrit Kultuurikava, kus kõigi meie vallas toimuvate suuremate sündmuste info ühes kohas koos on.

Kose valla rahvas külastab sündmusi aktiivselt, kuid küsitluse vastajad tõid välja ka põhjuseid, miks kultuuri- ja kogukonnasündmusi harvem külastatakse. Enim mainiti ajapuudust ja perekondlikke põhjuseid (lapsed liiga väikesed, perel tihe graafik jms). Samuti toodi mitmel juhul välja transpordiprobleemi ning märgiti, et sündmused toimuvad valla keskuses, kuid ise elatakse keskusest eemal.

Lemmiksündmuste osas tõid vastajad välja Kose Kutsub Külla laata ja jaanipidusid ning kodukohvikute päeva, aga ka erinevaid paikkondlikke ettevõtmisi. Hea meel oli tõdeda, et suur osa vastanutest andis märku valmisolekust ka omalt poolt kogukondlikesse sündmustesse panustada. Nendega, kes selleks oma kontaktandmed edastasid, võtavad iga piirkonna kultuuri- ja kogukonnatöötajaid aasta esimestel kuudel ühendust.

Küsitlusest selgus, et vastajad ootavad spordi- ja peresündmusi, uuendusmeelseid formaate, nimekaid esinejaid.
Palju oli ka neid, kes avaldasid tunnustust senitehtu eest.

Täname kõiki vastajaid - küsimustikust saadud vastused on kultuuri- ja kogukonnasündmuste planeerimisel heaks sisendiks.

Soovime kõigile meeleolukat ja kirevat alanud kultuuririkkuse aastat!

Kose valla kultuurivaldkonna töötajad

 

Kose valla kultuuri- ja külakeskuste kontaktid