Kose vallavalitsuse 19. juuli istungi päevakorras on 37 punkti

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

5. Ehitusloa andmine üksikelamu lammutamiseks Oru külas Salu katastriüksusel

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

6. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Krei külas Peetrivilla katastriüksusel

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

7. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Krei külas Kivivõhma vkt 43 katastriüksusel

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

8. Reklaami paigaldamise loa väljastamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

9. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Reaalservituudi seadmine

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

10. Projekteerimistingimuste andmine Saula külas Ülevälja katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

11. Projekteerimistingimuste andmine Saula külas Küünimäe katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

12. Projekteerimistingimuste andmine Kata külas Kirsisaare katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

13. Projekteerimistingimuste andmine Vardja külas Vana-Haavamäe katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

14. Projekteerimistingimuste andmine Harmi külas Sadama katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

15. Oru külas Sõbra katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

16. Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

17. Ehitusloa andmine varjualuse püstitamiseks Tade külas Kallaste katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

18. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Pala külas Eriku maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

19. Ehitusloa andmine aiamaja lammutamiseks Krei külas Kivivõhma vkt 32 maaüksusel

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

20. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Krei külas Männi tee 10 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

21. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Tuhala külas Ennu katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

22. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Tammiku külas Karimäe põld maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

23. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Ravila alevikus Puhasti põld maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

24. Ehitusloa andmine majandushoone püstitamiseks Tuhala külas Jüri-Antsu põld katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

25. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Krei külas Vana-Liivamäe maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

26. Kose Vallavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 168 „Ehitusloa andmine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

27. Kasutusloa andmine Kose vallas Tade külas Kaldakääru katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

28. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Tammiku külas Tuulelinnu katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

29. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Kaasiku tn 3 laiendatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

30. M. Aru taotlus öörahu alguse edasilükkamiseks

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

31. Korralduse kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

32. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

33. Üürilepingu mittepikendamine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

34. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

35. Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

36. Riigihanke „Teede rekonstrueerimine 2022. aastal" tulemuste kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

37. Üldinformatsioon