Kose vald võtab teenistusse sotsiaaltöö vanemspetsialisti

Kose Vallavalitsus võtab täistööajaga teenistusse sotsiaaltöö vanemspetsialisti, sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus (soovitav sotsiaaltöö valdkonnas)
 • soovitav töökogemus kohaliku omavalitsuse süsteemis või riigisüsteemis
 • arvuti kasutamise oskus: teksti- ja andmetöötlus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel
 • eesti keel kõrgtasemel, soovitav vene keele valdamine
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate ning teenistusülesannete täitmisega seotud õigusaktide tundmine
 • haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus
 • b-kategooria autojuhi load.

Peamised teenistusülesanded:

 • Nõustada eakaid, puuetega inimesi ning nende lähedasi hoolekandeteenuste võimalustest.
 • Korraldada väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenuse osutamist.
 • Korraldada  koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamist.
 • Korraldada ja koordineerida puuetega lastele teenuste osutamist.
 • Teha koostööd hoolekande- ja meditsiiniasutuste ja teiste koostööpartneritega  hoolekandeteenuste arendamisel ja korraldamisel.
 • Menetleda tööülesannetega seotud avaldusi, päringuid ja muid küsimusi.
 • Täita järjepidevalt sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrit STAR.
 • Aitata kaasa valdkonna sotsiaaltööalase vabatahtlike võrgustike loomisele ning jõustada ja
 • toetada valdkonnaga seotud esindusühingute, mittetulundusühingute tegevust.
 • Hoida ennast kursis tööülesannetest tulenevate sotsiaalvaldkonna tööd reguleerivate seaduste
 • muudatustega.

Töö eeldab väga head kuulamis- ja suhtlemisoskust, pingetaluvust, korrektsust ja oskust teha koostööd. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Pakume võimalust eneseteostuseks ja –täienduseks, põnevat tööd, head töökeskkonda, sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda, 35 kalendripäeva puhkust.

CV ja sooviavaldus palume saata aadressil Hariduse tn 1, 75101 Kose alevik Kose vald Harjumaa või e-posti aadressil vald@kosevald.ee märksõna „Sotsiaaltöö vanemspetsialist". CV-de ja sooviavalduste laekumise tähtaeg on 05.01.2023. Lisainfo telefonil 6339 327, 5118774 (kontaktisik Merike Pihla)