Kose Vallavalitsus võtab teenistusse sekretär-asjaajaja