Kose vallavalitsus peab 7. märtsil istungit

Kose vallavalitsus peab istungit 7. märtsil, arutlusel on 7 päevakorrapunkti.

1. Kasutusloa andmine Kose vallas Tammiku külas Paistaru katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Kose alevikus Pikk tn 83 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Oru külas JJT ja Kose-Uuemõisas spordiväljaku rajamistööde omanikujärelevalve teenuseks esitatud pakkumuste

Ettekandja: Veljo Väärsi

4. Kose Vallavolikogu 20.12.2022 otsuse nr 139 „Kose vallale kuuluva Kanavere-Oru tee L2 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks" muutmine

Ettekandja: Veljo Väärsi

5. Avatud menetlusega riigihanke nr 259909 tulemuste kinnitamine

Ettekandja: Veljo Väärsi

6. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuurialal Kadri Tiis

7. Üldinformatsioon