Kose Vallavalitsus ootab oma meeskonda Kose Spordimaja juhatajat

Kose Spordimaja juhataja põhiülesanne on Kose Spordimaja tegevuse korraldamine ja Kose valla spordiobjektide haldamine.

Spordimaja juhataja:

 • juhib spordimaja tegevust ja vastutab spordimajale pandud ülesannete täitmise ning spordimaja üldseisundi eest;
 • organiseerib spordimaja sporditööd ning koordineerib võistluste ja sündmuste läbiviimist;
 • haldab Kose valla spordiobjekte;
 • koostab spordimaja eelarve projekti ning taotleb vajadusel toetust fondidest ja sponsoritelt;
 • kannab vastutust spordimaja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest

Kandidaadilt ootame:

 • haridust, mis toetab edukat tööülesannete täitmist
 • varasemat sporditööalast ja inimeste juhtimise kogemust
 • head suhtlusoskust ja koostöövalmidust
 • oskust töötada eelarve ja lepingutega
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskust
 • väga head arvuti kasutamise oskust
 • inglise keele oskust suhtlustasandil
 • planeerimise ja organiseerimise oskust
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd
 • paindlikku tööaega
 • kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun esita allkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri, nägemus Kose valla spordivaldkonna arengust, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist 5. augustiks 2022 aadressil Hariduse tn 1 Kose alevik 75101 Kose vald Harju maakond või e-posti aadressil vald@kosevald.ee märgusõnaga „Spordimaja juhataja". Lisainfo vallasekretär Kätlin Iljin, tel 6339 304 või katlin.iljin@kosevald.ee