Kose valla töö- ja seikluslaagri korraldaja: noored tegid oma tööd südamega!

28. juulil 2022

Kose valla töö- ja seikluslaagrist võttis sel aastal osa 14 noort vanuses 12-15 eluaastat, lisaks erinevatele töödele õppisid laagris osalejad tundma nii tööriistu kui metsas toimetulekuks vajalikke oskusi.

Laagri peakorraldaja, mittetulundusühingu Tore Aeg juhatuse liikme Toomas Kutsari sõnul avaldas talle muljet noorte tahe töötada ja uusi teadmisi ammutada. „Kordagi ei tulnud teha märkust töö tempo kohta – kõik võtsid enda ülesandeid tõsiselt ja toimetasid innukalt," ütles Kutsar.

18. juulist 22. juulini kestnud töö- ja seikluslaagri tulemusel sai Kose vald juurde ligi paarkümmend rahvariide mustriga kaunistatud ja Kose valla 30. sünnipäevale pühendatud puupakku, mis leiavad oma koha vallaruumis sel sügisel.

Kose huvikoolis õppivad neli noort vanuses 13-14 eluaastat rajasid Kose-Uue-mõisa raamatukogu ette ühiskasutatava laste mänguväljaku. „Nii kavand kui selle reaalsuseks muutmine jäi huvikooli õpilaste kanda," ütles Kutsar.

Samuti puhastasid 13-kuni 15-aastased noored Kose kultuurikeskuse all oleva korrastatava varjendi seinu vanast värvist ning eemaldasid kalmistu kiviaialt sammalt ja korrastasid Kose-Uuemõisa mõisa esise tee ning Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli hoovi.

Lisaks töötamisele pakuti osalejatele võimalust Valgejõel kanuusõitu harrastada ning õpetati metsalaagris hakkama saamist. Peale kirve, noa ja labida teritamise õppimisele said töö- ja seikluslaagris osalejad ülesande leida metsast nii ravim- kui toidutaimi. „Et ülesanne kergem oleks, võisid nad kasutada nutitelefoni. Taimi nad süüa muidugi ei tohtinud," ütles Kutsar, kelle sõnul toodi metsast kaasa ka üks mürgine taim. „See on hea näide sellest, et tänasel nutiajastul kipuvad teadmised looduses hakkama saamise kohta olema puudulikud."

Mõte Kose vallas selline laager korraldada tekkis Kutsaril kolm-neli aastat tagasi, noortele palka maksnud Kose vallavalitsuse hinnangul võiks töö- ja seikluslaagri korraldamisest saada traditsioon. „Tagasiside on olnud positiivne ning vajadus sellise arendava tegevuse jaoks on olemas," ütles Kose abivallavanem hariduse- ja kultuurialal Kadri Tiis. „Täname siiralt nii mittetulundusühingut Tore Aeg kui Kose huvikooli, sest tänu nende panusele sai laager teoks.

Töö- ja seikluslaager viisi läbi MTÜ Tore Aeg, Kose huvikooli ja Kose valla koostöös.