TEADE: Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek

1.09.2022

Kose vallavalitsus teatab, et on valminud Kose valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu.

Eelnõuga on võimalik tutvuda 22.09-05.10.2022  valla veebilehel (fail lisatud uudisele). Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab Kose vallavalitsusele esitada kirjalikult kuni 05.10.2022.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 6.10.2022 kell 15.00 veebi teel. 

Lisainfo ja avalikule arutelule registreerumine:

Keskkonnanõunik Taimar Lossmann

taimar.lossmann@kosevald.ee 6339321