Kose vald osaleb üleriiklikul lauaõppusel

Foto: Pixabay

15. jaanuaril 2023

Kose vallavalitsuse kriisikomisjoni liikmed osalevad 17. jaanuaril peetaval üleriiklikul lauaõppusel „KOV-79 SÄRTSU", mille käigus harjutatakse valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral.

Õppuse peamine eesmärk on olla paremini valmis kriisiolukorras, eelkõige desünkroniseerimisest tingitud elektrikatkestuse puhul. Õppus ei puuduta elanikke, kogukondi ega ettevõtteid ning reaalset elektrikatkestust õppuse käigus ei ole.

Õppus, kuhu on kaasatud kõik omavalitsused, on Eestis esmakordne.

Lauaõppuse põhimõteteks on rahuliku mõtlemise kaudu konstruktiivse arutelu tekitamine. Aruteluõppuste käigus harjutatakse eelkõige hädaolukorra lahendamist, asutuste koostööd ja meeskonna tööd ühtse juhtimise all, tehnika, side, varustuse ja töökeskkonna kasutamist, väljaõppel omandatud teooria rakendamist ning oskust avalikkust teavitada.