Kose-Uuemõisa lasteaed-kool ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat ja abiõpetajat

Väärtustad õppimist, individuaalsust, koostööd, turvalisust, oled uuendustele avatud, Sulle läheb korda keskkond, milles toimetad…

Kandidaatidelt ootame head suhtlemis- ja koostööoskust, otsustus- ja algatusvõimet, tahet töötada lastega, ametikohale seatud kvalifikatsioonile vastavat haridust.

Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust õppe- ja kasvatustöös, iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel, enesetäiendamise võimalust.

Kandidaadil esitada:

  • CV ja motiveeritud avaldus
  • Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Dokumendid palume saata 14. detsembriks 2022 e-postile signe.sirel@kula.ee, täpsem teave telefonil 5886 2278