Kose-Uuemõisa Kesk tänav saab uuenduskuuri käigus korraliku jalgtee

Juuli viimasel nädal algas Kose-Uuemõisa Kesk tänava remont, esmase tööna piiratakse alleel kasvavate ja liiklusmärke varjavate puude oksi kuni 5m kõrguseni.

Peale okste piiramist eemaldatakse teepervedelt liigne pinnas sademevee äravoolu tagamiseks, vahetatakse äärekivid ning tasandusfreesitakse olemasolev sõidutee kate, mis omakorda tasandatakse ja kaetakse uue asfaltkattega.

Lisaks eeltoodule saab Kesk tänav ka korrektselt märgistatud jalgtee.  Kõnnitee rajamisel eemaldatakse ning utiliseeritakse vanad äärekivid ja kõnnitee kate, ehitatakse uus killustikualus ja paigaldatakse uued äärekivid. Seejärel paigaldatakse remonditavale teele uus asfaltkate, ülekäigukohtadesse rajatakse markeeritud ja liiklusmärkidega tähistatud asfaltbetoonist künnised. Kogu teekate joonitakse ja paigaldatakse vajalikud liiklusmärgid.

Tööde orienteeruv kestvus on kuni neli kuud ning maksumus ligi 160 tuhat eurot, sellest 98 tuhat eurot rahastab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Riigihanke tööde tegemiseks võitis AS TREF Nord.

Kose-Uuemõisa Kesk tänava remondilõik algab kõrvalmaantee Kuivajõe – Kose-Uuemõisa piirist alevi alguses ning lõppeb Pargi tänava ristmikul Grossi poe juures. Lõigu pikkus on 676,5 meetrit.

2021. aasta detsembris tuvastas Arterega OÜ valla tellitud teehoiutööde ehitusjärelevalve aktis, et tänava asfaltkate on suure liikluskoormuse tõttu deformeerunud, ebatasane ning sellel puuduvad põikkalded seoses läbivajumistega. Samuti tuvastas olukorra hinnanud ekspert, et katte servad on lagunenud ning teepeenrad on pinnasest ja vallis ega lase sadeveel kattelt eemale valguda. See omakorda raskendab nii jalakäijate liikumist kui korrektse talihoolde tegemist.

Seoses teetöödega on piirkonnas ajutiselt muudetud liikluskorraldust.