Kose huvikool võtab tööle robootikaõpetaja

Kose huvikool võtab 1. septembrist 0,25 koormusega tööle robootikaõpetaja, kandideerimisdokumendid palume 25. augustiks 2022 saata
e-mailile huvikool@kose.ee, märksõnaks KONKURSS.
 
Edukalt kandidaadilt ootama erialast kõrgharidust, vastutustunnet, korrektsust ja täpsus, koostöövõimet ja väga hea suhtlemisoskust, loomingulisust, aktiivsust, paindlikkust, positiivset ellusuhtumist, arvuti kasutamise oskust, õpi- ja otsustusvõimelisust ning analüüsi- ja planeerimisoskus.
 
Õpetaja ametijuhenditega on võimalik tutvuda: https://kosehuvikool.ee/wp-content/uploads/2021/07/opetajaametijuhend2020.pdf
 
Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus
• motivatsioonikiri
• CV
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
 
Omalt poolt pakume mitmekülgset ja põnevat tööd, igakülgset toetust arenemiseks ja erialaseks täiendamiseks ning 56 päeva põhipuhkust.
 
Täiendav info huvikool@kose.ee ja telefonil 53412772.