Järgmine vallavalitsuse istung toimub 1. novembril kell 9

1. Kose Huvikooli arengukava 2023-2027
 
Ettekandja: Kose Huvikooli direktor Kai Rei-Pikajago
 
2. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Kanavere külas Rõue maaüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
3. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Karla külas Kärdi maaüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
4. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Krei külas Uustalu maaüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
5. Ehitusloa andmine abihoone püstitamiseks Nõrava külas Posti katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
6. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Viskla külas Keskküla maaüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
7. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Tuhala külas Kraavi maaüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
8. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Kanavere külas Metsakivi maaüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
9. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Kose alevikus Nurme tn 28 katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
10. Projekteerimistingimuste andmine Sõmeru külas Niidukivi katastriüksusele üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
11. Projekteerimistingimuste andmine Nõmmeri külas Nõmmeri katastriüksusele aiamaja püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
12. Projekteerimistingimuste andmine Ardu alevikus Sõstrasilma katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
13. Projekteerimistingimuste andmine Tuhala külas Kuuserva katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
14. Kasutusloa andmine Kose vallas Tuhala külas Kaevu tee 6 püstitatud päikeseelektrijaamale
 
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein
 
15. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Tammiku külas Tammiku  katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein
 
16. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Kolu külas Järve katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein
 
17. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Palvere külas Kruusimäe tee 9  katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein
 
18. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose Vallavolikogu 20.04.2017 määruse nr 139 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose Vallavalitsusele" muutmine
 
Ettekandja: jurist Kaire Sädemets
 
19. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu- Vallavarale hoonestusõiguse seadmine
 
Ettekandja: jurist Kaire Sädemets
 
20. Komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine
 
Ettekandja: jurist Kaire Sädemets
 
21. Raha eraldamine eelarvest
 
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis
 
22. Korteri eraldamine
 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla
 
23. Korteri eraldamine
 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla
 
24. Korteri eraldamine
 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla
 
25. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
 
Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann
 
26. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
 
Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann
 
27. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine
 
Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann
 
28. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
 
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis
 
29. Toidukulu maksumuse kehtestamine
 
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis
 
30. Üldinformatsioon