Jäätmekava muutmiseks ettepanekuid ei tehtud

Kose valla jäätmekava avalik väljapanek lõppes 5. oktoobril, ettepanekuid kava muutmiseks ei laekunud.

Alates 22. septembrist oli jäätmekavaga võimalik tutvuda nii Kose valla kodulehel kui vallavalitsuse majandusosakonnas, kus jäätmekava oli võimalik lugeda paberkandjal.

Seoses ettepanekute puudumisega jäi ära ka 6. oktoobri veebiarutelu.

Kose valla jäätmekava 2022-2027 on omavalitsuse jäätmehooldust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmehoolduse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2027. Jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ja ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest, fikseerib arengueesmärgid ning toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava.

Jäätmekava eelnõu on leitav siit