Huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetuste konkurss 2024. aastaks

 

Kose vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2024 aasta huvihariduse ja -tegevuse täiendava riigipoolse toetuse jagamiseks Kose vallas tegutsevatele huviharidust ja -tegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Kose valla üldharidus- ja huvikoolidele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on Kose valla 7–19-aastased noored.

Projekti taotluste esitamise periood on 9.02–26.02 2024 kell 23.59 elektroonilises keskkonnas SPOKU.

Projektikonkursi infopäev toimub 15. veebruaril algusega kell 16.00 Kose kultuurikeskuse tantsusaalis.

Konkursi info:
Kati Orgmets
e-post: kati.orgmets@kosevald.ee
telefon: 511 1481

Lisainfo:
https://www.kosevald.ee/huvihariduse-ja-huvitegevuse-riikliku-taiendava-toetuse-projekti-taotlus