Harjumaa aasta tegija konkurss ootab kandidaate

Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus (HEAK) ootab 30. oktoobrini ettepanekuid aasta panustaja, aasta sädeinimese, aasta teo, aasta vabaühenduse, Harjumaa tervisetegija, Harjumaa terviseteo, parim siseturvalisusesse panustava organisatsiooni, parima LEADER elukeskkonna ning ettevõtlus- ja koostööprojekti valimiseks. Aasta küla aunimetuse kandidaate saab esitada 10. oktoobrini.

Kandideerima oodatakse inimesi, kogukondi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid, kes on 2022. aastal silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. 

Tunnustused antakse üle 22. novembril vastavatud Viimsi Artiumis.

Harjumaa silmapaistavate algatuste ühine tunnustamine on alguse saanud 2007. aastast. Tunnustuskonkursid on kutsutud ellu, väärtustamaks inimesi või asutusi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning panustanud silmapaistvalt harjumaalaste heaolu edendamisse paikkonna tasandil. Aasta tegija konkurssi veavad eest Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus, Harjumaa omavalitsuste liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ning Kodukant Harjumaa.

Aastate jooksul on Harjumaa aasta tegija tunnustust erinevates kategooriates välja antud 144. Kõige pikema traditsiooniga, aastast 2003, on Kodukant Harjumaa algatatud sädeinimese tiitel, HEAK ja Harju maavalitsus kutsusid 2006. aastal ellu aasta ettevõtte ja aasta toetaja/panustaja valimine. 2013. aastal valiti esmakordselt aasta tervisetegija ning 2019. aastal siseturvalisusse panustav organisatsioon ja tervisetegu. Kõik kolm on maakondlike nõukogude poolt algatatud ettevõtmised. Leader parimaid projekte on konkursi raames valitud aastatel 2014, 2015, 2019, 2020 ja 2021

Kõik kategooriad on väljas siin,  lehe paremas servas on info kõikide kategooriate kohta eraldi.