Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu ning on korraldamas selle avalikku väljapanekut. Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2040 ja sellest edasi.
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel https://hol.ee/areng-373

 

Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 30.11.2022 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.