Aukodaniku ja vallasõbralikuma ettevõtte aunimetuse kandidaate saab esitada 16. detsembrini

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku, teeneteplaatide ja vallasõbralikuma ettevõtte kandidaatide esitamise. Kandidaadid palume esitada hiljemalt reedeks, 16. detsembriks 2022.

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõbralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega.

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja teeneteplaatide kandidaatide kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Aukodaniku nimetuse ja teeneteplaatide andmise otsustab Kose Vallavolikogu.

Tiitlid antakse üle järgmise aasta 23. veebruaril  Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel.

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Kose valla teeneteplaat omistatakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Teeneteplaat „Kose valla vallasõbralikum ettevõte" antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või ettevõtte allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega tööd Kose valla elanikele ning on toetanud Kose valda tema ettevõtmistes.

Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose valla kodulehelt www.kosevald.ee (rubriigist juhtimine/õigusaktid).

Kandidaatide kohta nõuetekohaselt vormistatud esildised palume esitada Kose Vallavalitsusele läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU. Esildis peab sisaldama kandidaadi kohta nõutud andmeid ja põhjendust.

Info: margit.eerik@kosevald.ee, tel 53594233