Arengukava osas saab ettepanekuid teha 9. oktoobrini

Seoses tõsiasjaga, et Kose valla kodulehelt puudus tehnilistel põhjustel teatud perioodil arengukava 2035 fail, pikendab vallavalitsus arengukavaga seotud ettepanekute tegemise tähtaega 3. oktoobrilt 9. oktoobrini.

Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise eesmärk on luua sotsiaalselt ja majanduslikult elujõulist ning looduskeskkonnaga tasakaalus kogukonda. Arengu kavandamise kaudu soovitakse muuhulgas saavutada stabiilsust, et tulla toime muutuva maailma ja elanike vajadustega.

Vabandame ja loodame, et lisanädal annab inimestele võimaluse arengukava osas aktiivselt kaasa rääkida ja ettepanekuid teha.  

Ettepanekud palume esitada selleks ettenähtud vormil ning saata aadressile vald@kosevald.ee hiljemalt 9. oktoobri kell 9.
Arengukava kohta leiad infot siit.