Aasta parima sportlase ning aasta treeneri aunimetusele saab kandidaate esitada 30. novembrini

Tänuplaat antakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö- või haridusvaldkonnas Kose vallas elavale füüsilisele või tegutsevale juriidilisele isikule, kes on silma paistnud oma tegevusega ning on toonud seeläbi vallale positiivset tuntust.

Tänuplaatide andmise otsustamisel kaalutakse vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekuid. Tänuplaatide andmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldus.

Tänuplaadid antakse üle 20. jaanuari tänusündmusel „Kultuuri- ja spordiaasta tähed".

Nominente oodatakse järgmistes kategooriates:

Tänuplaat „Aasta naissportlane" ja „Aasta meessportlane" antakse isikule, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

 Tänuplaat „Aasta võistkond" antakse Kose valda esindanud võistkonnale, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

Tänuplaat „Aasta naisnoorsportlane" ja „Aasta meesnoorsportlane" antakse alla 19-aastasele noorsportlasele, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

Tänuplaat „Aasta treener" antakse isikule, kes on silma paistnud treeneri töötulemustega.

Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose valla kodulehelt www.kosevald.ee (rubriigist juhtimine/õigusaktid).

Kandidaatide kohta nõuetekohaselt vormistatud esildised palume esitada Kose Vallavalitsusele läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU.

Esildis peab sisaldama kandidaadi kohta nõutud andmeid ja põhjendust.
Kandidaadid palume esitada hiljemalt kolmapäevaks, 30. novembriks 2022.

Info: margit.eerik@kosevald.ee, tel 53594233