5. juunil vallavalitsuses

5. juuni vallavalitsuse istungi päevakorra projekt:
 
1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
 
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein
 
2. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Liiva külla Räbina katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein
 
3. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Kanavere külas Tagapere katastriüksusele
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
4. Kasutusloa andmine Kose vallas Kata külas Veski katastriüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
5. Kasutusloa andmine Kose vallas Krei külas Uudmäe katastriüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale
 
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
6. Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison
 
7. Projekteerimistingimuste andmine Kose alevikus Spordiväljaku tn 2 katastriüksusele
 
Ettekandja: arhitekt Madis Tõns
 
8. Projekteerimistingimuste andmine Oru külas Tuulevälja katastriüksusele
 
Ettekandja: arhitekt Madis Tõns
 
9. Projekteerimistingimuste andmine Kose alevikus Pikk tn 95 katastriüksusele
 
Ettekandja: arhitekt Madis Tõns
 
10. Võlle külas asuva Kannikumäe katastriüksuse lähiaadressi muutmine
 
Ettekandja: arhitekt Greta Mäesalu
 
11. Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse jagamine ja jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
 
Ettekandja: arhitekt Greta Mäesalu
 
12. Krei külas asuva Vanatoa katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
 
Ettekandja: arhitekt Greta Mäesalu
 
13. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluva Alu tänav kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
 
Ettekandja: arhitekt Greta Mäesalu
 
14. Loa andmine öörahu alguse edasilükkamiseks
 
Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin
 
15. Äriruumi üürilepingu tähtaja pikendamine
 
Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin
 
16. Oru Põhikooli taotlus koosseisu muutmiseks
 
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis
 
17. Raha eraldamine eelarvest
 
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis
 
18. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
 
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik
 
19. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
 
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik
 
20. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine
 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla
 
21. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla
 
22. Üldinformatsioon