22.01 Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

 
1. Projekteerimistingimuste andmine Viskla külas Tiiu katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
2. Saula külas Pandermäe katastriüksusele ehitatavale hoonele unikaalaadressi määramine
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
3. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Saula külas Pandermäe katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
4. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Karla küla Ella katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron
 
5. Kose vallas Sõmeru ja Marguse külades liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Tika tee)
Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves
 
6. Oru külas Männisalu katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves
 
7. Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b, 12c katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: arhitekt-planeerija Siiri Hunt
 
8. Tänuplaatide andmine
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik
 
9. Üldinformatsioon