19.09 Kose Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Nõmmeri külas Mardimäe maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Ehitusteatise alusel Habaja alevikus Sipasoo tee 13/6 Katastriüksusel abihoone püstitamiseks loa andmine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Ehitusloa andmine abihoone püstitamiseks Kose alevikus Pikk tn 95 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Krei külas Puusepa tee 7 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Ehitusloa andmine abihoone püstitamiseks Oru külas Tuulevälja katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Projekteerimistingimuste andmine Liiva külas Krossiraja katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

7. Projekteerimistingimuste andmine Kose alevikus Ravila mnt 17a katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

8. Projekteerimistingimuste andmine Sõmeru külas Ees-Ukerdi katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

9. Projekteerimistingimuste andmine Saula külas Mihkleni katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

10. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

11. Oru külas asuvate Salu ja Salutaguse katastriüksuste omavahelise piiri muutmine ja jagamine, moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

12. Kanavere külas asuvate Kiisalinna ja Kiisalinna põld katastriüksuste omavahelise piiri muutmine, moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

13. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluva Vilama tee L1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kose alevikus Tõldoja katastriüksusel

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

15. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Krei külas Tõldoja katastriüksusel

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

16. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine („Kose kestvuskross" 28. oktoobril 2023 Kose krossirajal)

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

17. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine („Tallinn Sprint Weekend" 30. septembril 2023 Kose alevikus)

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

18. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis ja finantsjuht Kaja Jõema

19. Üldinformatsioon