15.08 vallavalitsuse istungi päevakord

1. Ehitusloa andmine üksikelamu ja kuur-garaaži püstitamiseks Ardu alevikku Veehoidla tee 12 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

2. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Vilama külla Sarve katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

3. Kasutusloa andmine Kose valda Krei külla Puusepa tee 4 katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

4. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Oru külas Metsatalu maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Aela külas Nurme maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Kasutusloa andmine Kose vallas Nõmmeri külas Paunküla metskond 320 katastriüksusele püstitatud elektroonilise side võrgu rajatisele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Kasutusloa andmine Kose vallas Vardja külas Ristikivi katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

8. Kanavere külas asuva Rebasemäe katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

9. Saula külas asuva Rätsepa katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

10. Projekteerimistingimuste andmine Võlle külas Haruu katastriüksusele

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

11. Talihooldustööde lepingute uuendamine

Ettekandja: Veljo Väärsi

12. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine (Ravila mnt 17a Kose alevik)

Ettekandja: Veljo Väärsi

13. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine (Lasku, Virla küla)

Ettekandja: Veljo Väärsi

14. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine (Küüni, Palvere küla)

Ettekandja: Veljo Väärsi

15. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine (Harmi kool, Harmi küla)

Ettekandja: Veljo Väärsi

16. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavolikogu 29.06.2023 otsuse nr 188 „Kose vallale kuuluva Alu tänav kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks" muutmine

Ettekandja: Veljo Väärsi

17. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 224 kehtestatud Kose-Risti liivakarjääri, Krossiraja ja Kose-Risti kruusakarjääri katastriüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison

18. Korteriomandi esemeks oleva maatüki mõtteliste osade hindade määramine

Ettekandja: jurist Talvo Rüütelmaa

19. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kinnisasja tasuta avalikuks kasutuseks andmine

Ettekandja: jurist Talvo Rüütelmaa

20. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: jurist Talvo Rüütelmaa

21. Loa andmine öörahu alguse edasilükkamiseks

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

22. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

23. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli direktori ametikohale kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Demis Voss

24. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

25. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

26. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

27. Ühise jäätmemahuti kasutamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

28. Üldinformatsioon