Tähtsamad telefoninumbrid

 
Kose kiirabi 
Üldine häirekeskuse tasuta number: 112 

 

Politsei 

Piirkonnapolitseinik Rain Puks 53093904, 6124658 Hariduse 2, Kose T 15.00‐17.00

Noorsoopolitseinik Vivian Poolak 6124658  T 15:00-17:00 Hariduse 2, Kose

 

Politsei infotelefon 612 3000

 

 

Kose Korravalve 
Telefon: 51 56 388

 

Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Tugikomando komandopealik 
Tuletõrje 
Telefon: 6061 355

 

Elektririkked

Eesti Energia telefon 1343

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariidest teatamine endise Kose valla territooriumil:
OÜ Kose Vesi

Telefon: 53 320 446

Endise Kõue valla territooriumil vee, kanalisatsiooni ja soojamajandusega tegeleb SA Kõue Varahaldus. Tel 608 3343, 513 2793

 

Kose ja Tuhala kalmistu
Telefon 5113794

 
Sihtasutus Kõue Varahaldus
608 3343, 513 2793
 
Paunküla Hooldekeskus
6 717 723
 
Priit Koppel´i Kose loomakliinik
5662 8229, 603 6660
 
Atesteeritud korstnapühkija
Urmas Jõffert, telefon:56 67 67 67