« Tagasi

AVALIKU ARUTELU TEADE

Sellega seotud materjalid saadaval siit...

Tulenevalt Kose alevik Ravila mnt 29 kavandatava erihooldekodu projekteerimistingimuste

avatud menetluse käigus esitatud arvamuste iseloomust ja hulgast korraldab

Kose Vallavalitsus laekunud arvamuste arutamiseks avaliku arutelu, mis

toimub Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis 21.02.2017 kl 17.00, aadressil Hariduse tn 2, Kose alevik.

14. detsembril 2016 esitati läbi Ehitisregistri Kose Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus Kose alevik Ravila mnt 29, (katastritunnus 33702:002:0066, maa sihtotstarve -  100% ühiskondlike ehitiste maa) 13,41 ha suurusega katastriüksusele erihooldekodu  ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste taotluse ja esitatud eskiisprojekti kohaselt soovitakse nimetatud maaüksusele püstitada kahest hoonemahust koosnev erihooldekodu ehitisealuse pinnaga 1600 m² (800m2+800m2). Taotlusele oli lisatud eskiisprojekt kavandatavast hoonestusest. Kose Vallavalitsus korraldas projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste küsimise 13.01.2017 kuni 27.01.2017. Tähtaegselt laekus 6 kirja ja üks ühispöördumine.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja eskiisprojektiga saab tutvuda Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee