« Tagasi

HEAD INIMESED, PALUN REGISTREERIGE END KOSE VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD KOSE VALLA. MEID ON 01.12.2016 SEISUGA 7176.

 

Valda registreeritud elanike arv on otses seose valla käekäiguga. Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes on aasta jooksul registreerinud rahvastikuregistris oma aadressiks  Kose vald, ongi Kose valla maksumaksjad.

Sellest, et inimese maksud laekuksid kohaliku omavalitsuse üksusele, kus inimene tegelikult elab, peaksid küll kõik huvitatud olema. Usume, et kõik valla elanikud oleks huvitatud oma valla kiiremast arengust. Me kõik tahame, et teed-tänavad oleks korras, koolid ja lasteaiad saaksid korda, talvel oleks lumi lükatud jne, jne. Praegu aga tundub, et meie vallas on piisavalt neid inimesi, kes küll püsivalt siin elavad aga rahvastikuregistri andmetel on nende elukohaks hoopis teine kohalik omavalitsus.

Kutsume kõiki, kes tegelikult elavad Kose vallas aga kelle elukohaks rahvastikuregistris on mingi muu kohaliku omavalitsuse üksus, registreerima oma elukoht  Kose valda juba enne 1. jaanuari, siis olete järgmisest aastast Kose valla maksumaksja ja annate oma panuse valla kiiremaks arenguks.

 

Oma elukohaandmeid saate kontrollida, muuta ja elukohateate saate esitada:

  • Isiklikult kohale tulles Kose Vallavalitsusse või Ardu teeninduspunkti;
  • Posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Siseministeeriumi kodulehel rahvastikuregistri toimingute all on elukohateadete vormid kätte saadavad.;
  • Riigiportaali www.eesti.ee kaudu (vajalik ID-kaardi või mobiil ID olemasolu).

Kui Te märgite elukohateatele mitu täisealist liiget, siis peavad kõik teatel märgitud täisealised isikud oma soovi digiallkirjaga kinnitama. Kui ruum, kuhu soovitakse enda elukoht registreerida ei kuulu Teile, siis on vajalik ka ruumi omaniku (kaasomanike) nõusolek ja sellisel juhul on vajalik nende isikute allkiri (digiallkiri).

Kui elukohta soovib registreerida üks lapsevanem koos oma alaealiste lastega ja ta omab ühist hooldusõigust teise lapsevanemaga, siis peab alaealise lapse elukoha muutmiseks rahvastikuregistris olema teise hooldusõigusliku lapsevanema nõusolek (Perekonnaseadus § 120).

 

Siiani on levinud arvamus, et elukoha registreerimine ei ole kohustuslik. Tegelikult see nii ei ole. 20.aprillil 2005.a. võeti vastu RAHVASTIKUREGISTRI SEADUSE MUUTMISE SEADUS. RR seaduse § 391 lg 1 „ Isiku kohustus hoolitseda elukoha aadressi õigsuse eest" (2) „Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks."

OLETE KÕIK OODATUD!