« Tagasi

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks

Vallasõbralikuma ettevõtte nimetus antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või Kose vallas asuvale allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega Kose vallas tööd Kose valla elanikele ning on mitmeti toetanud Kose valda tema ettevõtmistes.

Vallasõbralikuma ettevõtte tunnustus omistatakse kahes kategoorias:

väikeettevõte (kuni 15 töötajat)

suurettevõte (15 ja enam töötajat)

Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja komisjonid.

Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose valla kodulehelt rubriigist "Kultuur ja sport"/Õigusaktid.

Vallasõbralikuma ettevõtte kandidaadid palume esitada Kose Vallavalitsusele aadressil Hariduse tn 1, Kose 75101 või e-postile vald@kose.ee hiljemalt 9. jaanuariks 2017